תשלום שירות/חשבונית

יש להכניס את הסכום הנדרש לתשלוםתיאור

יש להכניס את הסכום הנדרש לתשלום ולציין מס חשבונית לתשלום

תודה